Velkommen til Grundejerforeningen Skelbækvej Øst.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadtil såvel som udadtil overfor myndigheder mv. samt at administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i området.

Husk venligst ved ejerskifte at give foreningens kasserer meddelelse herom.

 
 

Udarbejdet af NetForDig.dk   Konceptet hvor brugeren kan rette tekst og billeder uden EDB kundskaber. NIKE FREE