Referat fra bestyrelsemøde d. 2. oktober 2004

TILSTEDE: Brian Brandt, John Nørhave, Mogens Larsen

  • Arbejdsdagen i år 2005 bliver d. 4. juni.
  • Lars Horne ligger billeder fra arbejdsdagen ind på vores hjemmeside.
  • Lars Horne opdaterer hjemmesiden med Grundejerforeningens vedtægter.
  • Info til beboerne om vores hjemmeside, må dog først opdateres.
  • Legeplads vedligehold på budgettet til næste år. Modtager gerne
    forslag fra beboerne.
  • Næste bestyrelsesmøde d. 24. januar hos Lars Horne.
  • Generalforsamling mandag d. 4. april.
  • Forslag til generalforsamlingen inden d. 1. februar.

Alle ønskes en god jul, samt et godt nytår.

Referant: Mogens Larsen

 

 
Udarbejdet af NetForDig.dk   Konceptet hvor brugeren kan rette tekst og billeder uden EDB kundskaber. NIKE FREE