Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. januar 2005

TILSTEDE: Brian Brandt, Mogens Larsen, John Nørhave, Lars Horne Sørensen, Helle Nielsen

Formanden orienterer:

Der er generalforsamling mandag d. 4. april 2005.
Brian laver indbydelserne.

Hjemmeside: Den vil være færdig til generalforsamlingen.
Referater lægges ud på siden.
Lars laver sedler til alle om vores hjemmeside, som kommer ud
sammen med indbydelserne.

Regnskabet for 2004 godkendes:
€ 2.500,- til hjemmeside
€ 3.000,- til grillfest
€ 3.500,- til arbejdsdag
€ 6.000,- til græsslåning
€ 1.100,- til møder og generalforsamling
Igen i år blev der ikke brugt penge på snerydning.

Der afsættes kr. 40.000,- til fornyelser på legepladsen. Der nedsættes
et udvalg til varetagelse af dette. Helle bliver formand for udvalget, de andre medlemmer er Eva i nr. 39 og Britta i nr. 67.
Hvis der er nogle der ønsker at være med i udvalget er de meget velkommen.

Der er afsat kr. 24.000,- til vedligeholdelse af vore veje.

Mogens Larsen orienterer fra fællesforeningen:

Formanden for fællesforeningen har kontaktet beboerne i Tøtmosen pga. træerne der hænger ud over cykelstien, hvilket resulterer i at cykelstien er glat, men endnu er intet sket.

Der er kommet et forslag om opsætning af stativer med poser til hunde-høm-hømmer, da nogle synes, at der er mange høm-hømmer rundt omkring.

Endnu er bæltet med ammetræer ikke blevet ryttet, da det er meget dyrt.


Referant: Helle Nielsen

 

 
Udarbejdet af NetForDig.dk   Konceptet hvor brugeren kan rette tekst og billeder uden EDB kundskaber. NIKE FREE