Referat af bestyrelsesmøde d. 3. februar 2009

Tilstede: Ole Mejlgaard, Henrik Røn, Jan Barnbæk, Helle Nielsen og Lars Horne

 

Regnskabet:
Vi gennemgik regnskabet for 2008.
Ligeledes gennemgik vi foreningens budget for 2009. Her regulerede vi de steder
hvor vi synes at budgettet bør justeres.


Årets generalforsamling:
Vi drøftede forskellige datoer for afholdelse af generalforsamling.
Vi havde 3 datoer i spil, nemlig d. 19. marts - 24. marts eller 26. marts.
Den endelige dato vil blive offentliggjort om kort tid.
Indkaldelse til generalforsamling vil komme til alle husstande. Ole mejlgaard klarer dette.
Stedet vil ligesom de senere år være Vendiahallens mødelokale, med mindre der skulle være
optaget her, den aften vi endelig vælger.

SIDSTE NYT VEDR: GENERALFORSAMLINGEN..!
Datoen er fastsat til Torsdag d. 26. marts i Vendia Hallen, Ths. Morildsvej.


Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Vi drøftede bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen.
Der er 2 medlemmer på valg: Henrik Røn og Jan Barnbæk.
Henrik er villig til genvalg. Jan ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen forsøger at finde mulige kandidater.


Arbejdsdage i 2009:
Vi drøftede hvordan vi vil holde arbejdsdag(e) i 2009.
Det blev besluttet at vi vil gøre det som vi gjorde i 2008, nemlig med en aften i maj og
en aften i september. Derudover holder vi en legedag i juni.
Der kom en ide´om at vi vil forespørge Kuben om et tilskud til arbejdsdagene, eftersom
ingen fra Kuben tidligere har deltaget i arbejdsdagene tidligere år.
Tilskudet kunne evt. dække drikkevarer og/eller mad til en arbejdsdag.

Arbejdsdagene blev slutteligt fastsat til:
Tirsdag d. 26. maj kl. 17.00 - 21.00
og
Torsdag d. 10. september kl. 17.00 - 21.00

Legedagen på legepladsen blev fastsat til Lørdag d. 13. juni

Reserver allerede nu disse datoer.


Referant: Lars Horne Sørensen

 

 

 

 
Udarbejdet af NetForDig.dk   Konceptet hvor brugeren kan rette tekst og billeder uden EDB kundskaber. NIKE FREE