Arbejdsdagen/Grillfesten 2005

Lørdag d. 4. juni 2005 holdt vi vores traditionelle arbejdsdag med grillfest om aftenen.


Dagen blev en smule præget af regnvejret. Men, mange mødte alligevel op allerede fra kl. 10.00.

Vi skulle have haft malet en del på vore 2 legepladser, men det kunne ikke lade sig gøre pga. vejret.

De grønne områder på legepladsen, ude på stikvejene og på stamvejen blev til gengæld gjort flotte efter alle kunstens regler.
Op ad dagen mødte rigtig mange op og gav et nap med, så vi faktisk fik lavet en del.
Mange af lamperne til gadebelysning blev vasket af og gjort rene, vi fik alle træer på stikveje og på stamvejen opstammet og store dele af kantstenene på stikvejene og på stamvejen blev kantet af.

Børnene hyggede sig på legepladsen især med den store hoppepude.
der var sodavand, pølser og vafler til alle børn. Til de voksne var der pølser og en lille forfriskning.
Flere havde bagt kage til kaffen, og det fik hurtigt ben at gå på, eftersom det var en flok sultne arbejdere der samles til kaffe eller en øl midt på eftermiddagen.

Da vi nåede hen på eftermiddagen havde vi sat vores tydelige præg på området, så det frestår rent og nydeligt på og omkring vores vej.

Om aftenen var der på trods af regnvejret nogle familier der hyggede sig i nogle timer i teltet.

Vi voksne og især børnene glæder os allerede til næste år.

 

 
Udarbejdet af NetForDig.dk   Konceptet hvor brugeren kan rette tekst og billeder uden EDB kundskaber. NIKE FREE