Arbejdsdag Torsdag d. 13. September 2012

 

Vi mødtes alle på legepladsen kl. 17.00
Bestyrelsen havde lavet en plan for hvilke opgaver der skulle løses denne dag.

Vi fik klippet nogle afbuskene på legepladsen ned og klippet hæk.
Ligeledes fik vi klippet grene af de træer som efterhånden var begyndt at hænge
så lavt at det generede.

Vi fik luget både på legepladserne og rundt om i området ved stikvejene.

Efter at arbejdet var udført, mødtes alle på legepladsen hvor foreningen var vært ved pizzaer og øl og sodavand.

 

 
Udarbejdet af NetForDig.dk   Konceptet hvor brugeren kan rette tekst og billeder uden EDB kundskaber. NIKE FREE