Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Skelbækvej Øst.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadtil såvel som udadtil overfor myndigheder mv. samt at administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i området.

Husk venligst ved ejerskifte at give foreningens kasserer meddelelse herom.

Se også vores gruppe på Facebook: Skelbækvej Øst, 9800 Hjørring
Her kan alle medlemmer løbende komme med input, nyheder og sjove historier fra vores kvarter

Du kan også kontakte os på mail skelbaekvej9800@gmail.com

Sidste nyt

Bestyrelsesmøder

Generalforsamling