Bestyrelsesmøde 11. april 2022

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skelbækvej øst den 11. April 2022.

Der var afbud fra John.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand(kvinde): Joan Hauberg nr. 17

Kasserer: Lars Nygaard Larsen, nr.7

Sekretær : Kirsten Larsen, Nr. 71

Medadministrator på Facebook: Rikke Bom, nr. 107

Bestyrelsesmedlem: John Vangsted

Siden sidst har Lars talt med Bent og Doris om, at de er velkomne til at foreslå tid for beplantning og reparation af vores borde/bænke. MEN da træpriserne er i himmelflugt, har vi i aften besluttet og aftalt med John, at han tager sig at indkøb af det nødvendige træ til udskiftning så hurtigt som muligt, hvorefter vi må koordinerer tidspunkt for udførelse af opgaven 

Den skrivelse om vej forhold og køre hastigheder, som Ole havde udarbejdet til aftenen for generalforsamlingen er vi enige om, skal afleveres til kommunen så hurtigt som muligt. – Joan sender den til formanden for kommunens teknik og miljø udvalg i aften og sender den snarest til de øvrige foreninger i området med opfordring til at de sender noget tilsvarende. – Samme opfordring afleveres til Rudolf Steiner og Børnehaven Eventyrhuset

Den lægges også til almindelig information her på siden J

Bestyrelsen har lagt en plan for de kommende møder indtil næste års generalforsamling.

Den ser sådan ud: sæt allerede kryds i kalenderen for 2023 – generalforsamlingen bliver fredag den 24. marts 2023 kl. 19.30 – vi pynser på at lave noget socialt hygge efter i forlængelse af generalforsamlingen, men det hører I om, når vi nærmer os datoen.

Kommende bestyrelsesmøder: 29/9 – hos Kirsten og den 25/1 2023 hos Lars.

Husk at du som medlem i vores dejlige forening ALTID er velkommen med forslag til ting, der bør drøftes i bestyrelsen – eller her på FB.

For aftenens referat Joan Hauberg