Bestyrelsesmøde 15. januar 2020

Bestyrelsesmøde den 15/1 2020

Til stede i aften var Ole, Lars og Joan. Helle og John var forhindret på grund af arbejde, der skal passes.

Om vores hjemmeside: PT virker den ikke, men den bliver NU genoprettet og opdateret med nyt design. Vi offentliggør på FaceBook siden, når den er klar.

Vi er meget glade for den store interesse, der har været for hjertestarter kurser. Vi vil snarest tage kontakt til hjerteforeningen med henblik på, at få arrangeret kursusdatoer for de interesserede. Følg med på Facebook ❤️

Generalforsamlingen er fredag den 20. Marts kl. 19.30. – Joan sørger for indkaldelse som senest skal ligge i postkasserne den 19/2. Hold bare øje og sæt allerede kryds i kalenderen NU 👍🏻 Vi gør det til en hyggelig aften med lidt vin, øl, vand og lidt ostebord efter den officielle del, og forhåbentlig kan det afvikles i ungdomsboligernes festlokale. Mere herom senere.

Vi gennemgik det foreløbige regnskab, som ser fint ud, og endda med overskud trods kontingentnedsættelsen. – Der skal findes en løsning ift. Kontingentopkrævningen, da banken ikke længere tager sig af opgaven. Det betyder at vi under GF punktet om regnskab skal tage stilling til betalingsform for de enkelte medlemmer af foreningen, f.eks fast bankoverførsel fra hver enkelt. Bestyrelsen beslutter efter generalforsamlingen, hvad der giver mest mening.

Vi aftalte at foreslå den 19. Maj som datoen for vores næste haveaften, hvis det passer resten af bestyrelsen.