Bestyrelsesmøde 17. april 2018

Bestyrelsesmøde tirsdag 17. april 2018


Til stede: Lars Svendsen, John Vangsted, Joan Hauberg og Ole Fink Mejlgaard.
Fraværende: Helle Nielsen
Dagsorden:
1: Konstituering

Siden sidst

Planlægning af arbejdsdag

Eventuelt


Ad 1:
Konstituering:
Formand: Ole Fink Mejlgaard
Kasserer: Lars Svendsen
Sekretær: Joan Hauberg
Bestyrelsesmedlemmer: Helle Nielsen og John Vangsted

Ad 2:
Siden sidst:
Vi regner med, at Helle har lavet aftale med NCC om reparation af revner i vejen. (Det er i mellemtiden
blevet udført)
Lars Svendsen følger op ift. at få justeret græsrabatter og de fliser, der er skredet lidt.
Joan Hauberg skriver til teknisk forvaltning angående fortovsfliserne på stamvejen, som ligger
uforsvarligt skævt…

Ad 3:
Havedag, onsdag 23. Maj kl. 17.
Der skal:
• plantes noget pænt på den lille legeplads
• laves bord/bænke inde i legehuset
• luges
• Evt. males bænke på den store og lille legeplads
• Evt. fjerne ukrudt på stamvej
Joan laver og omdeler indbydelse anden uge i maj
Bestyrelsen sørger for indkøb til dagen.

Næste møde: hos Joan -den 19. August kl. 19