Bestyrelsesmøde 18. april 2017

Bestyrelsesmøde i Skelbækvej øst, den 18/4 2017

Konstituering: Formand: Ole, kasserer: Lars, sekretær: Joan
bestyrelsesmedlemmer: John og Helle.


Hjemmeside: Vi havde en snak om, hvorvidt der skulle oprettes en ny hjemmeside. Vi blev enige om,
at vi i denne generalforsamlingsperiode vil forsøge med at have en internetadgang alene via Facebook
siden. Vi fortsætter dog med at betale for hjemmesiden endnu et år, således at gamle referater kan
sikres gemt m.m. indtil vi finder ud af, hvad der er den fremadrettede permanente løsning.
Vi lægger fra nu referater ud på FB som PDF filer.


Fjernelse af træer: Vi lægger op til, at vi på næste arbejdsdag gør det muligt, at naboer kan komme og
fælde træerne langs vejen, og at interesserede kan bringe træet hjem til brænde. Vi lejer en container
til haveaffald, og de evt. tiloversblevne træer vil vi herefter betale for at få fældet og siden
stubfræset.

Bøje Klits opgaver: Vi gennemgik de steder, hvor der er behov for en finjustering. Lars giver besked til
Bøje. Rensning af pigsten – undersøges.

Arbejdsdag/aften – bliver 30. Maj kl. 17.00. – der er kun træfældning og lugning på programmet.
Joan laver indkaldelse med ønsket om tilbagemelding på hvem, der kommer og fælder og medbringer
motorsav. Spisning bliver som sædvanlig kl. 20

Eventuelt Snak om evt. sensommerfest. Vi synes det skal forsøges 😉
Forslag til dato lægges ud, og så beder vi folk om at melde tilbage via FB siden, om det kan have
opbakning – og om vi skal arbejde videre med planlægningen.
Dato – lørdag den 19/8

Næste møde 17/8 kl. 19.00 hos Helle.

For referatet Joan