Bestyrelsesmøde 20. april 2015

Referat fra bestyrelsesmødet 20. april 2015 Dagsorden Konstituering: Ole fortsætter som formand, Joan fortsætter som referent, og Lars Svendsen fortsætter som kasserer. Træer på stamvejen: Bestyrelsen diskuterede, om vi sammen med de andre grundejerforeninger skal overtage vedligehold af de træer, som i år skulle have været fældet. Vi blev enige om, at vi skal have et klart billede af, HVAD det vil betyde at overtage vedligeholdet af hvertandet træ. Ole skriver og spørger Lars Vandkær, som han tidligere har været i kontakt med. Ole savner svar fra den kontakt, der har været til kommunen ift. kloaker. Han har skrevet flere gange uden at få svar. Forinden Ole igen skriver til kommunen (med kopi til formanden for teknisk forvaltning), tager Henrik kontakt til Finn Schjoldager for at høre, om han har haft dialogen selv om kloaken udenfor Finn. Desuden vil Ole skrive om belysning på stien langs firmabanerne. Foreningen fællesarealerne: der er behov for at blive samlet. Henrik vil indkalde til et møde, når der er svar fra kommunen vedr. træer på stamvejen. – Herunder bør der være en snak om fællesarealet op til Tøtmosen. Arbejdsdag 12/5 kl. 17.00 – senest kl. 21.00: Henrik sørger for indkøb af maling til legehuset, Helle sørger for at bestille pizza. Vi skal sørge for lugning på stamvejen og fællesarealerne. Joan laver en løbeseddel i den anledning og smider rundt i postkasserne i løbet af den kommende uge. Den mandlige del af bestyrelsen besigtiger de steder, hvor der trænger til at blive hævet sten omkring kloaker m.m. hvorefter der senere tages kontakt til den entreprenør, der skal udbedre det.