Bestyrelsesmøde 24. august 2015

Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen. Siden sidst: kloakken ved Skjoldager er udbedret, som ønsket. Vi kan konstatere, at det hjalp på processen, at Ole rettede henvendelse til politikerne. Lys på stien fra Skelbækvej til Idræts alle er stadig et ønske. Vi fortsætter med at spørge kommunen om det kan blive prioriteret. Træerne langs stamvejen, der er stynet – er kommet flot i løbet af sommeren. Alligevel er der enighed om, at vi ikke selv vil stå for den fremtidige pleje af hvertandet træ, så kommunen får i foråret næste år besked om, at vi lader dem fælde hvertandet træ, som det var planlagt i dette forår. Der er lavet en tegning over de steder, hvor belægningen skal udbedres og steder, hvor der skal renses op. Vi tager kontakt til Bøje Klit for at få et bud på omkostningerne. Forinden at det iværksættes, sørger vi for, at advare naboerne så der kan flyttes biler. Der skal ryddes lidt i fællesarealet. Bøje Klit bestilles. Havedag den 10. September 2015 kl. 17.00 -? – Legehuset skal væltes og der skal luges og klippes lidt hække. Joan laver indbydelse og smider rundt. Efterfølgende bestilles et nyt legehus ude på EUC nord. Næste møde den 16/11 kl. 19.00 hos Joan