bestyrelsesmøde 4. maj 2021

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen tirsdag den 4. maj 2021.

Fremmødte var: Ole, John, Lars og Joan – afbud fra: Helle.

Det er nu en kendsgerning at hjemmesiden: www.skelbaekvej.dk  efter lang tid igen er oppe at køre.

Referaterne fra vores møder og fremtidige generalforsamlinger vil fremadrettet blive lagt op både

på FB og hjemmesiden.

Vi drøftede generalforsamlingsafholdelse, og var enige om, at grundet forsamlingsloftet må den igen

udsættes til efteråret, så vi sikrer at flest muligt kan deltage. 

Vi arbejder med fredag den 10. september 2021 kl. 19 (sæt kryds i kalenderen)  gerne i ungdomsboligernes

festlokale – og måske med en ølsmagning som efterfølgende indslag.

Vi drøftede også legepladsens tilstand… i forlængelse af vores opgave fra sidste års udsatte generalforsamling om

at indhente tilbud, blev foreløbige tilbud på en ny legeplads drøftet. – Det er en dyr affære – og vi vil rigtig gerne høre

mange af grundejerforeningens medlemmer om der er opbakning til projektet om, at “opgradere” området.

Det vil vi forsøge at bringe til en debat inden generalforsamlingen og gøre et konkret forslag klar til behandling på

generalforsamlingen.

Og så skal der igen lyde en stor tak til Miranda for at tage affære med edderkoppegyngen, som udgjorde en risiko

for skader. Nu er den fjernet. 

Bestyrelsen vil forsøge at få malet legehus og skiftet træ på borde bænke sættet i løbet af de kommende sommermåneder.

Måske skal formandens tanker af 16. november (opslag på Facebook)  om kvarterets udvikling i fremtiden også  bringes til en debat på generalforsamlingen?

for referatet – Joan Hauberg