Bestyrelsesmøde 9. november 2021

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 9.11.21

Konstituering: Formand frem til næste generalforsamling Ole, kasserer: Lars, sekretær: Joan, bestyrelsesmedlemmer: Kirsten og John. Der skal findes en repræsentant fra bestyrelsens midte til at deltage i Fællesforeningens (består af 5 boligforeninger foruden os her på Skelbækvej) aktiviteter, men vi afventer lige at nogen tager initiativ der fra til noget. Kirsten overtaget kontakten til Bøje Klit, som står for vores græsslåning og snerydning.

Siden sidst: Vi har foreslået Hjørring kommune, at der etableres belysning på den bagerste sti i bunden af Skelbækvej. Det har været undersøgt om vi kunne betale renovationen for, at få tømt affald fra legepladserne. Det kan vi ikke, hvorfor vi selv må forestå den del. En venlig henstilling er dog at vi hver især bringer affald og hunde hømhøm hjem i egen skraldespand. Opfølgning ift. generalforsamlingens beslutning om etablering af legeplads: Vi så på legeplads tilbud, som Lars havde indhentet. Er tilbud fra Indu inkluderet 7 års vedligehold er det vi arbejder videre med. Inden nyetablering skal gamle ting fjernes. Det bliver en opgave for hele fællesskabet, som I hører mere om. Bankerklæring blev udfyldt, så foreningen efterlever det vi skal.

NÆSTE ÅRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDES TORSDAG DEN 31. Marts 2022 kl. 19.00 i Ungdomsboligernes festlokale – SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN.

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt 20. Januar 2022