Referat af bestyrelsesmøde 1. april 2014

Konstituerende bestyrelsesmøde 1. april 2014 på Skelbækvek 103 Dagsorden: 1 Konstituering af bestyrelsen. 2 Uddelegering af opgaver, som Lars Horne p.t. varetager. 3 Indkaldelse til ekstraordinær generealforsamling 4 Dato for og planlægning af arbejdsdag(e) 5 Evt. Ad 1+2: Velkommen til Joan Hauberg i bestyrelsen for Skelbækvej Øst, hvor hun afløser Lars Horne. Tak til Lars Horne for en mangeårig indsats i bestyrelsen. Formand: Ole Fink Mejlgaard. Kasserer Lars Svendsen. Repræsentant i Foreningen Fællesarealerne: Henrik Røn. Sekretær og webmaster: Helle Nielsen. Ansvarlig for kontakt til entreprenør vedr. snerydning: Joan Hauberg. Ad 3: ∙ På generalforsamlingen 20. marts vedtog de fremmødte to af bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændringer ­ dels af §6 omhandlende ændrede frister for indkaldelse af generalforsamlingen samt aflevering af skriftlige forslag. Vedtagelsen zsamlede dog ikke stemmer nok til en endelig vedtægtsændring, så for at beslutningerne kan endelig effektueres, skal de vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Den afholder vi 8. maj i forlængelse af årets første arbejdsdag. Indkaldelse til begge dele er skrevet og forfattet af Lars Svendsen. Ordlyd vedtaget. Ole Fink Mejlgaard sørger for omdelingen snarest. Ad 4: ∙ Årets første arbejdsdag handler i høj grad om at give en hånd til oprydningen i “Lunden” på fællesarealet Grønningen vest for Skelbækvej. Området er i efteråret blevet voldsomt beskåret for store poppeltræer. Andre grundejerforeninger har givet tilsagn om at hjælpe. Vi mødes kl, 17. 8. maj ved “Lunden”, og vi håber, der er kræfter til også at sende en flok mennesker på stamvejen for at fjerne ukrudt langs kantstenene. Vi fik også sat dato på årets anden og sidste arbejdsdag; det bliver 16. september. Ad 5: Ole Fink Mejlgaard foreslog, at vi opretter en lukket gruppe på Facebook for medlemmer af Grundejerforeningen i håb om, at der herinde kan etableres en aktiv og levende debat for kvarteres beboere. Et sted, hvor vi kan lægge nyt fra bestyrelsen ud, hvis der er noget af den slag. Hvor vi kan udveksle løst og fast, gode ideer, råd tips osv. ­ Alt sammen forhåbentlig i en ordentlig og sober tone. Sitet er oprettet, så spred rygtet og tilmeld jeres Facebookbekendte i området. Vi beholder dog vores hjemmeside skelbaekvej.dk til formalia som vedtægter, bestyrelsesmødereferater, generalforsamlingsreferater og den slags.