Referat af Bestyrelsesmøde d. 14. januar 2013.

Tilstede: Ole Mejlgaard, Lars Svendsen, Henrik Røn, Helle Nielsen, Lars Horne

 1. Generalforsamling:
  Årets Generalforsamling er fastsat til Tirsdag d. 12. marts 2013.
  Holdes i Vendia Hallens mødelokale kl. 19.30.
  Ole Mejlgaard sørger for at bestille lokaler og mad og drikke.
  Lars Svendsen sørger for at lave og uddele indbydelser.
 2. Arbejdsdage:
  Forårets arbejdsdag er fastsat til Tirsdag d. 14. maj kl. 17.00
  Efterårets arbejdsdag er fastsat til Torsdag d. 5. september kl. 17.00
 3. Gadefest:
  Vi har lagt en gadefest ind i budgettet og håber, at der igen i år vil være tilslutning til dette.
  Datoen er fastsat til Lørdag d. 8. juni.
  Vi håber, at Majbritt igen i år vil stå for arrangementet.
 4. Hjemmeside:
  Vi drøftede om vi evt. skulle lave nogle forbedringer på vores hjemmeside.
  Vi blev dog enige om, at hjemmesiden pt. er tidssvarende og at vi derfor ikke vil investere i forbedringer.
 5. Bump på stamvejen:
  Ole Mejlgaard kontakter kommunen med henblik på, at få markeret bumpene på stamvejen bedre.
 6. Snerydning:
  Vi drøftede snerydningen i området og blev enige om, at vi nok ligger på et rimeligt godt niveau mht. snerydning og grusning af vejen.
  Nogle mener måske, at vi godt kunne få ryddet lidt oftere. Andre igen mener, at vi nok bruger lidt for mange penge på rydning.
  Vi har det indtryk, at langt de fleste er godt tilfreds med det nuværende niveau.

Referant: Lars Horne