Referat af bestyrelsesmøde d. 19. august 2009

Tilstede: Ole Mejlgaard, Henrik Røn, Helle Nielsen, Lars Svendsen, Lars Horne

Vedr. kloakker på Skelbækvej:
Ole Mejlgaard har talt med kommunen vedr. kloakkerne i området.
Nogle kloakker trænger meget til at blive renset og tømt.
Kommunen har lovet snarest at få dette ordnet.

Vedr. stierne fra Skelbækvej gennem firmasporten til Idræts Alle´:
Ole Mejlgaard vil kontakte kommunen for at høre om det skulle være muligt at
få belysning på stisystemet. Vi mener, at i takt med at Park Vendia bliver udbygget
vil der være flere og flere børn og voksne der bruger stierne til bl.a. den nye
svømmehal.

Arbejdsdagen Torsdag d. 11. sept.:
Lars Horne udsender reminder på arrangementet. den skal ud ca. 1 uge før, og vil
samtidig komme til at indeholde noget information omkring vores hjemmeside.

Bestyrelsen kiggede på de muligheder der er på området ved den gamle legeplads.
De vi vil gøre ved dette område er, at vi vil sætte en hæk som skal omkranse den tidligere
legeplads. Også for at gøre så der ikke parkeres biler inde på området.
Hækken vil være med til at forskønne denne plads. Samtidig vil vi sætte nogle bærbuske
rundt omkring inde på pladsen. Vi tror at dette både vil forskønne pladsen, men også vil
være godt for børn at der her kan plukkes ribs og solbær, når sæsonen er til det.
Den sandkasse som tidligere var på pladsen skal sløjfes helt denne dag, og istedet vil
vi så græs på stedet.

På legepladsen skal vi have gravet vippen op, for så istedet at få den på plads igen.
Dette skyldes at vippen står skævt. Hvis vi ikke gør noget nu vil den simpelthen gå i stykker
da den står og vrider rundt hver gang den bliver brugt.

Mht. forplejning på arbejdsdagen, går vi med stor sandsynlighed tilbage til pizza.
Helle Nielsen vil undersøge priserne på pizza om vi kan få et godt tilbud, da det er en større
ordre vi kommer til at give.
Der er nogle øl/sodavand tilbage fra sidste gang, dette har Helle Nielsen og Lars Svendsen
styr på i fællesskab.

Referant: Lars Horne