Referat af Bestyrelsesmøde d. 25. april 2012

Tilstede: Ole Mejlgaard, Lars Svendsen, Henrik Røn, Helle Nielsen og Lars Horne

 1. Konstituering af bestyrelsen efter Generalforsamling:
  Bestyrelsen konstituerede sig med samme poster som før Generalforsamlingen.
  Formand: Ole Mejlgaard
  Kasserer: Lars Svendsen
  Sekretær: Lars Horne
  Medl. af Fællesforeningen: Helle Nielsen
  Menigt medl.: Henrik Røn
 2. Næste arbejdsdag Tirsdag d. 15. maj kl. 17.00 – senest 21.00
  Bestyrelsen drøftede de forskellige opgaver som skal udføres.
  Bestyrelsen får lavet en liste over opgaverne som medbringes til arbejdsdagen.
  Foreningen er vært ved pizza og øl/sodavand.
  Lars Svendsen laver indkaldelse og får den delt ud.
 3. Høringsfase omkring ny cykelstrategi i Hjørring Kommune:
  Hjørring Kommune ønsker at fremme cyklismen i kommunen. Derfor har man indledt en høringsfase hvor man ønsker at inddrage borgerne, for på den måde at få mange ideer til hvordan vi kan få flere til at tage cyklen, især på de kortere ture.
  Derfor vil bestyrelsen indsende forslag om, at vi får etableret cykelstien hele vejen igennem fra skelbækvej gennem firmasporten og over til Idræts Alle´. Samtidig vil vi foreslå at få belysningen ført helt igennem på det samme stykke. Vi vil foreslå at få sat spejle op der hvor stien går mod Tøtmosen. Dette forslag kom frem på årets Generalforsamling, og nu får vi muligheden for at fremføre vores synspunkter og ideer på en god måde.
  Høringsfasen slutter d. 18. maj, vi sender derfor vores forslag ind inden denne periode slutter.
 4. Asfaltgennemgang efter sommeren:
  Henrik Røn tager kontakt til et firma som skal hjælpe os med at gennemgå vores asfalt belægning, så vi inden vinteren kan få repereret eventuelle skader i belægningen.
  Samtidig får vi kigget på vores “hjørner” hvor bilerne har det med at skære hjørnerne, til skade for kantsten, kloakdæksler osv.

Referant: Lars Horne