Referat af bestyrelsesmøde d. 25. august 08

Tilstede: Ole Mejlgaard, Henrik Røn, Helle Nielsen, Jan Barnbæk og Lars Horne Sørensen

Bestyrelsen gennemgik de ting der skal laves til arbejdsdagen d. 11. september.
Aftalte hvem der gør hvad og hvornår.

Henrik Røn sørger for at dele indkaldelse ud til alle medlemmer.