Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. august 2013

Deltagere:
Ole Mejlgaard, Lars Svendsen, Helle Nielsen, Henrik Røn, Lars Horne

Pkt. 1:
EnergiCheck:
Alle Grundejerforeninger i Hjørring har modtaget en invitation fra kommunen om at afholde et energicheck-møde i Grundejerforeningen.
Vi skal selv ligge lokaler til og vi skal på forhånd have fundet et par husstande som vil være “kaniner” til projektet.
Til gengæld vil kommunen komme og lave et omfattende energicheck på disse husstande og fortælle om åmråder hvor man kan spare på energien og dermed spare CO2 udledning.
Bestyrelsen ser os ikke i stand til, på nuværende tidspunkt, at løfte opgaven, da der er meget arbejde omkring dette. Vi synes dog at ideen er rigtig god.

Pkt. 2:
Arbejdsdag:
Vi har måttet flytte arbejdsdage en uge til d. 12. september istedet for d. 5. september.
Flere bestyrelsesmedlemmer er forhindret i at deltage d. 5. september. En enkelt (Lars Horne) er dog forhindret hvis dagen flyttes til d. 12. september, men vi vurderede at det er bedere at en fra bestyrelsen er forhindret fremfor at 3 er forhindret.
Vi drøftede de ting som skal udføres på arbejdsdagen. Det er mest at luge på stamvejen og på legepladsen osv.
Vi inviterer ligesom sidst, foreningerne på den anden side af stamvejen.
Vi foreslår at de tager en kasse øl med, og vi giver til gengæld pizza.

Pkt. 3:
Fællesarealerne:
Der har været møde i fællesforeningen hvor Henrik Røn og Ole Mejlgaard har deltaget.
Det er blevet besluttet at gøre noget ved de store poppeltræer ovre på fællesarealet.
Vi drøftede om de blot skal beskæres eller helt skæres ned.
Den endelige beslutning bliver formentlig taget i fællesforeningen.
Det forventes at blive en meget bekostelig affære, men vi ser det som en fælles opgave at få dette klaret, så vi derfor er besluttet på at ville være med til at betale for dette.

Referant: Lars Horne