Referat af bestyrelsesmøde d. 3. februar 2009

Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Vi drøftede bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen.
Der er 2 medlemmer på valg: Henrik Røn og Jan Barnbæk.
Henrik er villig til genvalg. Jan ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen forsøger at finde mulige kandidater.

Arbejdsdage i 2009:
Vi drøftede hvordan vi vil holde arbejdsdag(e) i 2009.
Det blev besluttet at vi vil gøre det som vi gjorde i 2008, nemlig med en aften i maj og
en aften i september. Derudover holder vi en legedag i juni.
Der kom en ide´om at vi vil forespørge Kuben om et tilskud til arbejdsdagene, eftersom
ingen fra Kuben tidligere har deltaget i arbejdsdagene tidligere år.
Tilskudet kunne evt. dække drikkevarer og/eller mad til en arbejdsdag.

Arbejdsdagene blev slutteligt fastsat til:
Tirsdag d. 26. maj kl. 17.00 – 21.00
og
Torsdag d. 10. september kl. 17.00 – 21.00

Legedagen på legepladsen blev fastsat til Lørdag d. 13. juni

Reserver allerede nu disse datoer.

Referant: Lars Horne Sørensen