Referat af bestyrelsesmøde d. 3. maj 2010

Tilstede: Ole Mejlgaard, Lars Svendsen, Henrik Røn, Helle Nielsen og Lars Horne

Konstituering af bestyrelsen:
Fmd.: Ole Mejlgaard
Kasserer: Lars Svendsen
Medl. af fællesforeningen: Helle Nielsen
Sekretær: Lars Horne
Menigt medl.: Henrik Røn

Arbejdsdag:
Tirsdag d. 18. maj kl. 17.00 – kl. senest 21.00
Vi mødes på legepladsen. Foreningen er vært ved pølser + øl/vand.
Helle Nielsen køber mad + service.
Lars Svendsen sørger for øl og vand
Henrik Røn køber maling.
Lars Svendsen får udsendt brev om arbejdsdagen til alle husstande.
Arbejdsopgaver:
Stamvejen – Maling af haveborde – Legehus og vippedyr males – træer beskæres –
Luge omkring hæk på gl. legeplads.

Vejreperationer:
Henrik Røn arbejder på at få et ingeniørfirma ud at se på vore veje og kloakker.
Vi skal have dannet os et overblik over hvilke ting der bør repereres her og nu og hvad
vi kan forvente os af kommende udgifter.

Spulig af kloakker:
Vi har bedt entreprenør om at komme med en pris, så vi kan få vore kloakker
spulet for sand og snavs.
Ole Mejlgaard vil tage kontakt til kommunen vedr at få kloakkerne på stamvejen spulet.

Lys på stierne ned mod Idræts Alle´:
Ole Mejlgaard kontakter kommunen endnu engang med ønsket om at få oplyst stierne
som går gennem firmaidrætten over mod Idræts alle´og mod Vendia Hallen og
Park Vendia.

Udskiftning af lyskilder:
Vi skal have en status på hvor langt ENV er nået med at udskifte alle lyskilder til elspare-pærer.
Ligeledes drøftede bestyrelsen om vi skal have alle pærer tændt indtil natbelysning.
Det blev besluttet at vi ønsker fuldt oplyst indtil natbelysning.
Der er et par standere som efterhånden står skæve. Er det foreningen eller er det ENV der
retter dem op.

Græsslåning af fællesarealer:
Vi har modtaget et tilbud fra en entreprenør som vi sammenlignede med den pris vi giver
ved den nuværende entreprenør.
Der er ikke stor prisforskel. Det blev besluttet at vi kører videre med den nuværende
entreprenør.

Fællesforeningen:
Vi drøftede hvorledes fællesforeningen er en egentlig forening eller blot et organ som
sammenholder forskellige opgaver i de mange Grundejerforeninger som er på Skelbækvej.
Helle Nielsen vil kontakte Kuben mht. formandsskabet i fællesforeningen.

Referant: Lars Horne