Referat af Bestyrelsesmøde d. 31. august 2010

Tilstede: Ole Mejlgaard, Henrik Røn, Helle Nielsen, Lars Svendsen, Lars Horne

Indkomne bilag:
Bestyrelsen gennemgik de seneste indkomne bilag fra bl.a. Fællesforeningen
og de sidste bilag fra vinterens snerydning osv.

Arbejdsdag Torsdag d. 9. Sept. kl. 17.00 – senest 21.00:
Stamvejen: Lugning af ukrudt langs stamvejen. Beskæring/Opstamning af træer.
Skal vi lege en container.
Ole M. spørger kommunen om vi selv må beskære træerne.
Der er en lille smule hæk der skal klippes.
Helle N. sørger for indkøb af pølser, brød osv. Helle N. står ligeledes for grill af pølser.
Lars S. har øl og sodavand tilbage fra sidste arbejdsdag og sørger for hvis der skal suppleres op.
Lars S. sørger for at alle får en indkaldelse til arbejdsdagen.
Helle N. sørger for at de andre Grundejerf. på Skelbækvej får en indkaldelse.

Snerydning:
Ifm. Generalforsamlingen blev det drøftet om vi skal have en fælles snerydning med de andre
Grundejerforeninger på Skelbækvej.
Vi arbejder videre med at undersøge muligheden for dette.

Træer på stikvejene:
Henrik R. køber nye Rønnetræer til der hvor vi skal have erstattet træer.

Vejvedligehold:
Henrik Røn orienterede omkring de reperationer som er nødvendige rundt om på belægningerne
og omkring kloakdæksler osv.
Vi besluttede at sætte dette arbejde igang, da det ellers vil blive os en dyr fornøjelse hvis vi går
igennem vinteren uden at få dette udført.

Økonomi:
Lars Svendsen orienterede om foreningens økonomi.
Der er afsat penge på asfaltkontoen til de investeringer som Henrik Røn fortalte om.
Det bliver formentlig nødvendig med en kontingentstigning.
Bestyrelsen drøftede hvad man vil foreslå til næste Generalforsamling.

Referant: Lars Horne