Referat af Bestyrelsesmøde d. 4. april 2013

Tilstede: Ole Fink Mejlgaard, Lars Svendsen, Henrik Røn, Helle Nielsen, Lars Horne

 1. Konstituering efter Generalforsamlingen:
  Ole Mejlgaard: Formand
  Lars Svendsen: Kasserer
  Lars Horne: Sekretær
  Henrik Røn: Menigt medlem
  Helle Nielsen: Menigt medlem
  I 2014 er det Lars Horne, Helle Nielsen og Ole Fink Mejlgaard som er på valg.
 2. Bredbaand Nord:
  Ole Fink Mejlgaard kontakter endnu engang Bredbånd Nord for at få en forklaring på, hvorfor Viasat insisterer på, at vi som bestyrelse skal skrive under, før de vil/må lade BN udbyde deres programmer i foreningen.
  Hvis svaret ellers er tilfredsstillende og uden at vi som forening er bundet op på noget, så skriver vi under for at medlemmerne af foreningen kan få mulighed for at have BN’s TV-pakke incl. Viasat programmerne.
 3. foreningen Fællesarealerne:
  Ole Fink Mejlgaard kontakter de øvrige grundejerforeninger på Skelbækvej med henblik på at få sat et møde op, så der igen kan komme liv i Fællesforeningen.
  Vi skal have defineret foreningens rolle.
  Når mødedato er på plads, går henrik Røn og Ole Fink Mejlgaard til mødet og repræsenterer vores forening.
 4. Gadefest:
  Helle Nielsen kontakter MayBritt i nr. 11 for at høre til interessen til en evt. gadefest 8. juni.
  Vi har fået henvendelse fra Grundejerforeningen 134A – 134H samt 136-142, som gerne vil deltage i vores gadefest. Dette ser vi selvfølgelig ingen problemer i – forudsat at de naturligvis bidrager til at betale omkostningerne forholdsmæssigt.
  Hvis der er stemning for en gadefest i år, skal invitationerne ud inden arbejdsdagen som er d. 14. maj.
 5. Arbejdsdag d. 14. maj:
  Lars Svendsen laver invitationer og deler disse ud. Ole Fink Mejlgaard deler ud til grundejerforeningerne 134A-H samt 136-142, der har luftet interesse i at deltage. Hvis de har det, kan vi deles om stamvejen. De er selvfølgelig derefter velkomne til at få en bid pizza med. Ole FM ber dem tage en kasse øl med, så giver vi resten.
  Det er aftalt, at vi på dagen får indkøbt stålbørster, grøn umbra træbeskyttelse, pensler samt gødning. Der males gyngestativer på den store legeplads samt pullerter på stamvejen. Vi laver affaldskonkurrence for børnene med præmie til dem som samler mest. Der skal gødes hæk på den lille legeplads.
 6. Kloak:
  Lars Horne har haft kontakt til entreprenør angående problemer med vand ved kloak ud for Finn Schjoldager i nr. 35. Dette skulle gerne være klaret.
 7. Vedtægter:
  Vi foreslår ændring af paragraf 6, så det fremover bliver sådan, at indbydelsen til
  generalforsamlingen senest skal ud tre uger før afholdelse.
  Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde 14 dage før.
  Vi foreslår også at paragraf 12 får tilført en ordlyd om, at medlemmerne af bestyrelsen i Grundejerforeningen Skelbækvej Øst betaler 50% af den til enhver tid gældende medlemskontingent.
 8. Cykelsti:
  Henrik Røn kontakter Teknisk forvaltning med henblik på at få lappet huller i cykelstien bag kvarteret.
  I samme ombæring ny forespørgsel på at få asfalteret og oplyst det sidste stykke af stien bag om firmasport og frem til campingpladsen.
 9. Eventuelt:
  Vi har fået en forespørgsel på, om bestyrelsen kan husstandsomdele flyers omkring parkerede biler og gøende hunde.
  Indtil videre en problemerne ikke generelle og voldsomme, men derimod isolerede.
  Vi ser det derfor ikke som bestyrelsens opgave, men noget som hver enkelt medlem må tage fat i, der hvor problemet er.