Referat af Bestyrelsesmøde d. 5. maj 2009

Tilstede: Ole Mejlgaard, Henrik Røn, Helle Nielsen, Lars Svendsen og Lars Horne

Vedr. arbejdsdagen 26. maj 2009:
der blev talt om ting som vi skal have foretaget på arbejdsdagen:
Træer langs stamvejen skal have pillet nye skud af.
Basket plade på legeplads skiftes.
Male bænke – Højtryksrenses 2-3 dage forinden.
Stamvejen luges for ukrudt.
Ukrudt på legepladsen. – Hækplanter o.lign på legeplads klippes.
Henrik Røn undersøger behovet og muligheden for flydende asfalt de steder hvor der er revner
i asfalten.

Der bliver serveret pølser og øl/sodavand for alle som kommer og arbejder denne dag.
Helle sørger for pølser, brød, sennep, ketchup, køkkenrulle m.m.
Lars Svendsen sørger for drikkevarer.

Den nedlagte legeplads:
Vi snakkede om området på den gamle lille legeplads.
Allan Sørensen har været igang med at undersøge forskellige muligheder for en
aktivitets/multibane.
Projektet vil løbe op i en forholdsvis høj pris. Kan vi opnå tilskud fra forskellige fonde..?
Ellers arbejder bestyrelsen med alternativ løsning.
Én ting er sikkert..! Der skal ske en forskønnelse af området.
Det bliver højst sandsynligt et projekt som skal udføres til vores arbejdsdag i september.

Legepladsen:
Helle Nielsen vil undersøge mulighederne for at udvidde legepladsen med et nyt legeredskab.
Vi undersøger om vi evt. kan få en ny rutchebane indenfor de økonomiske rammer vi har.

Stierne fra Skelbækvej mod Idræts Alle´:
Vi drøftede endnu engang stierne som går fra Skelbækvej gennem firmasporten over til Idræts Alle´.
Der er mange der bruger disse stier også fra H.C.Andersensvej og Spangkærparken.
Vi vil spørge kommunen om der kan findes penge til at bl.a. få stierne oplyst om aftenen.

Konstituering af bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Fmd.: Ole Mejlgaard
Kasserer: Lars Svendsen
Sekretær: Lars Horne
Medlem af fællesforeningen: Helle Nielsen
Menigt medlem: Henrik Røn

Referant: Lars Horne Sørensen