Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2008

Tilstede: Ole Mejlgaard, Helle Nielsen, Henrik Røn, Jan Barnbæk, Lars Horne Sørensen

Legepladserne:
Bestyrelsen var ude i området og kigge på begge legepladser for at forberede den første
arbejdsdag som finder sted Tirsdag d. 20. maj kl. 17.00 – 21.00.

Det overordnede mål er at samle de fleste aktiviteter på den store legeplads.
Vi ønsker at flytte nogle af aktiviteterne, så de bliver samlet på én legeplads. Nogle af
aktiviteterne vil vi helt nedlægge, da de ikke er i en forfatning, hvor vi kan forsvare at
vore børn leger med dem.
Der vil ligeledes blive indkøbt nye legeredskaber.

Vi har i bestyrelsen lavet en liste over de ting der skal laves og de ting der skal indkøbes
til arbejdsdagen.

Vedr Legedagen på legepladsen:
Vi har besluttet at flytte denne dag til Lørdag d. 21. juni.
På Generalforsamlingen blev datoen diskuteret og mange mener, at denne dato er
bedre end den første foreslåede dato.

Indbydelser til arbejdsdagen:
Henrik Røn sørger for at få lavet indbydelse til arbejdsdagen, samt info om at vi
har flyttet legedagen.

Konstituering i bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Fmd.: Ole Mejlgaard
Kasserer: Helle Nielsen
Sekretær: Lars Horne Sørensen
Menigt medl.: Henrik Røn
Menigt medl.: Jan Barnbæk

Referant: Lars Horne Sørensen