Referat af Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. december 2013

Tilstede:
Ole Mejlgaard, Lars Svendsen, Henrik Røn, Helle Nielsen, Lars Horne

 1. Fællesarealerne:
  Vi har fået beskåret/fældet træerne på fællesarealerne.
  Beløbet for dette arbejde deles mellem de forskellige grundejerforeninger under fællesforeningen.
  Fællesforeningen skal nu til at vurdere om der skal foretages yderligere mht. kørespor, stubfræsning osv.
  Vi skal ikke anlægge en golfbane, men modsat skal området være flot og der skal kunne slåes græs.
 2. Fællesforeningen:
  Der har været holdt møde i Fællesforeningen og der afholdes snart et møde mere.
  Der skal vælges en ny formand og der skal vedtages en struktur for hvordan Fællesforeningen skal være organiseret mht. struktur osv.
  Ole M. er pt. vores medlem af Fællesforeningen og fortsætter som medlem indtil videre.
 3. Stamvejen:
  Kommunen har opstammet træerne langs stamvejen. Vi synes at dette er gjort rigtigt flot.
  Dejligt med et godt samarbejde med kommunen.
  Der har været en del gravearbejde ned langs stamvejen. Vi synes ikke at fortovet er lagt på plads lige flot alle steder. Vi ser om vi kan få rettet dette. Vi er dog ikke klar over hvad gravearbejdet har gået ud på og hvem som har foretaget dette.
 4. Økonomi:
  Ser pt. meget fint ud.
  Der blev i 2013 ikke afholdt gadefest.
  Der har i 2013 været meget lidt brug for snerydning, hvilket gør at vi sparer mange penge på den konto.
 5. Arbejdsdage:
  Vi oplever at det er “Tordenskjolds soldater” som møder op til arbejdsdagene.
  Vi drøftede om vi skal gå over til at betale os fra at få udført arbejdet til evt. den ene af arbejdsdagene, da der er nogle som aldrig møder op. Vi kunne evt. få et havefirma til at komme og udføre dette arbejde mod betaling. Bestyrelsen er enige om at vi vil have arbejdet udført, da vores område skal blive ved med at holde den fine standard som vi altid har haft.
  Bestyrelsen vil tage dette emne op igen og derefter tage en beslutning.
  Der kom et forslag om, at afholde en uforpligtende “ikke-arbejdsdag” på en lørdag, hvor alle kan møde og hygge sig sammen i et par timer.
 6. Generalforsamling 2014:
  Vi drøftede evt. vedtægtsændringer som blev behandlet på Generalforsamlingen 2013.
  Generelforsamlingen 2014 blev aftalt til torsdag d. 20. marts kl. 19.30.
  Lars Svendsen kontakter Vendia Hallen og reserverer lokalet.
  Lars Svendsen sørger for indkaldelse.
  På valg er: Helle Nielsen, Ole Mejlgaard og Lars Horne.
  Lars Svendsen kontakter vore 2 revisorer og hører om de er villige til genvalg.
 7. Evt:
  Vi drøftede oprettelse af nabohjælp ifm. indbrud.
  Skelbækvej har dog ikke været hårdt plaget af indbrud.

Referant: Lars Horne