Referat fra bestyrelsemøde d. 2. oktober 2004

TILSTEDE: Brian Brandt, John Nørhave, Mogens Larsen

Arbejdsdagen i år 2005 bliver d. 4. juni.
Lars Horne ligger billeder fra arbejdsdagen ind på vores hjemmeside.
Lars Horne opdaterer hjemmesiden med Grundejerforeningens vedtægter.
Info til beboerne om vores hjemmeside, må dog først opdateres.
Legeplads vedligehold på budgettet til næste år. Modtager gerne
forslag fra beboerne.
Næste bestyrelsesmøde d. 24. januar hos Lars Horne.
Generalforsamling mandag d. 4. april.
Forslag til generalforsamlingen inden d. 1. februar.
Alle ønskes en god jul, samt et godt nytår.

Referant: Mogens Larsen