Referat fra bestyrelsesmøde d.10. oktober 2005

Tilstede: Brian Brandt – Helle Nielsen – John Nørhave – Lars Horne
Mogens Larsen var fraværende.

Bestyrelsen følger op vedr. affald på legepladsen.

Da vores telt som vi bruger om aftenen til arbejdsdagen ikke er brugbart mere, overvejer vi nu mulige løsninger mht. nyt telt.

Bestyrelsen har fulgt op vedr. forsikringen ved evt. ulykke på legepladsen.
Vi har en ansvarsforsikring som dækker ved evt. ulykke.
Denne forsikring er det bedste vi kan dække os ind under.

John Nørhave orienterede omkring foreningens økonomi.

Bestyrelsen drøftede hvad vi skal gøre med legepladsen. De 40.000,- vi har at lave legeplads for skal bruges bedst muligt, så vi får mest muligt for pengene, og tilgodeser alle aldersgrupper.

Vi har bestilt et bord som placeres i Skelbækvejs sydlige ende.

Næste møde er mandag d. 16. januar uge 3 hos Mogens Larsen.

Referant: Lars Horne Sørensen