Referat fra Bestyrelsesmøde d. 24. april 2007

Tilstede: Ole Mejlgaard, John Nørhave, Helle Nielsen, Lars Horne Sørensen

Konstituering:
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Fmd.: Ole Mejlgaard
Kasserer: John Nørhave
Sekretær: Lars Horne Sørensen
Repræsentant i Fællesforeningen: Helle Nielsen
Menigt medlem: Jan Barnbæk.

Bestyrelsen gennemgik referatet fra sidste møde:

Fortov på stamvejen:
Kommunen har været her og repareret fortovet så fliserne igen ligger
i niveau.
Vi siger tak til kommunen for hurtigt og veludført arbejde.

Arbejdsdagen:
Da vi på sidste møde havde fastsat dagen til d. 23. juni uden at være opmærksom på, at
det er Sct. Hans aften, ændrer vi derfor dagen til at foregå lørdag d. 9. juni 2007.
Vi håber i bestyrelsen på stor deltagelse denne dag. Vi drøftede i bestyrelsen hvad vi kan gøre
for at få så mange som muligt til at deltage denne dag. Det har tidligere været de samme år
efter år der gør et stykke arbejde på arbejdsdagen, og dermed de samme år efter år som ikke
deltager i det fælles arbejde som det er at holde vore områder i flot stand. Ved ikke at deltage
overlader man arbejdet med vore fællesområder til sin nabo. Det er nu engang Gadeforeningens
ansvar at vi selv holder fællesområderne i stand.
Alternativet er at vi må købe os til disse ydelser, hvilket betyder at vi efterfølgende må sætte
kontingentet op.

Foto af bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden:
Da ikke alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede, udskyder vi at tage foto af bestyrelsen til
næste møde eller til arbejdsdagen.

Legepladsen og fællesområderne:
Det er vor fælles ansvar at legepladserne og områderne omkring legepladserne bliver holdt
pænt og rent. Vi bør alle værne om træer og buske, så vi ikke skal se afbrækkede grene fra
træerne ligge og flyde rundt omkring på fællesarealerne. Ligeledes opfordrer vi forældre til at
holde større opsyn med deres større børn, når de skyder med fyrværkeri.
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at der på legepladsen lå en del fyrværkeri i sandkassen
som ikke var blevet skudt af. Bestyrelsen fandt efterfølgende over 100 stk. hæksehyl i sandkassen
sam ikke var blevet brændt af. Til alt held er der ikke nogle af de små børn som leger her der er kommet til skade.

Brev omkring vores hjemmeside:
I løbet af sommeren vil vi udsende et brev til alle husstande i Skelbækvej Øst hvor vi vil gøre
opmærksom på vores hjemmeside.

E-mail adresser udveksles mellem bestyrelsesmedlemmer:
Vi laver en liste med e-mail adresser, så vi i bestyrelsen har hinandens e-mail adresse.

Planlægning vedr. arbejdsdagen:
Bestyrelsen mødes på legepladsen 23. maj kl. 19.00 hvor vi vil kigge på hvad der skal laves
på selve arbejdsdagen d. 9. juni.

Indkaldelsesbrev til arbejdsdag:
John Nørhave laver og uddeler brev med indkaldelse til arbejdsdagen.

Referant: Lars Horne Sørensen