Referat fra bestyrelsesmøde d. 27.april 2005

Tilstede: Brian Brandt, Mogens Larsen, John Nørhave, Helle Nielsen, Lars Horne Sørensen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Brian Brandt genvalgt som formand.
John Nørhave genvalgt som kasserer.
Lars Horne Sørensen Nyvalgt som sekretær.
Mogens Larsen genvalgt som repræsentant i fællesforeningen.

Gennemgang af referat fra Generalforsamlingen:
Bestyrelsen tager problemet med affald på legepladsen til
efterretning og får dette problem løst.

Der bliver fulgt op på oprydningen efter arbejdsdagen/Grillfesten.

Brian brandt får indhentet tilbud på rensning af kloakker.

Mht. nedlæggelse af Grundejerforeningen, som blev drøftet på
generalforsamlingen, for så at betale til kommunen istedet.
Helle Nielsen har henvendt sig til kommunen om dette. Kommunen vender tilbage med en skriftlig redegørelse.

Ændringer/Forbedringer af legepladsen:
Bestyrelsen gennemgik forslag fra Helle Nielsen.
Det er vigtigt at sikkerheden skal være godkendt.
Brian Brandt kontakter vores forsikringsselskab for at sikre, at legepladsen overholder gældende krav.

Vedr. belysning på vejen og vejene omkring Skelbækvej:
Vi har rettet henvendelse til Hjørring kommune ang. belysningen på Tørholmsvej og på stamvejen på Skelbækvej.
På Tørholmsvej er der flere steder hvor flere lysmaster i træk er ude af drift.
Kommunen har lovet at se på problemet.

Mogens Larsen orienterede fra Fællesforeningen:

John Nørhave orienterede omkring foreningens økonomi:
Der er ikke restancer i kontigenter pt.

Næste møder i bestyrelsen

  1. maj 2005 Hos Helle Nielsen
  2. oktober 2005 Hos John Nørhave
    mand. uge 3 2006 Hos Mogens Larsen

Referant: Lars Horne Sørensen