Referat generalforsamling 10.09.2021

Gode naboer 😉

Tak for opbakning og deltagelse i årets generalforsamling 👍🏻 Det er vores alle sammens deltagelse og engagement, der gør vores lille forening “levende”. Der var mødt 29 personer fra 19 husstande.

Valg af dirigent: Allan Sørensen.

Generalforsamlingen konstateres lovligt indvarslet.

Referent: Joan

Ole aflagde bestyrelsens beretning. Den kan læses særskilt her på siden.

Lars fremlagde foreningens regnskab for  2020, som viste et underskud grundet nyanskaffelser.

Budgettet blev fremlagt uden at der er taget højde for en evt. forbedring af legeplads iht. det forelagte forslag. Regnskab og budget vil senere blive lagt op på hjemmesiden.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Helle ønsker ikke genvalg,  John modtager genvalg og Kirsten Larsen fra nr. 71 blev valgt.

Valg af to suppleanter: Annemarie og Mogens blev genvalgt.

Valg af revisor: genvalgt blev Klaus og Poul.

Indkomne forslag: Lars fremlagde det uddelte forslag, hvor der er tre muligheder. Forslaget kan ses nedenfor.

Bestyrelsen fik fuldmagt til at arbejde videre med forslag A, som fik 11 stemmer.

Forslag B fik 8 stemmer og forslag C en enkelt stemme.

Eventuelt: en stor og varm tak til Helle for hendes arbejde igennem lang tid.

Grundejerforeningen Skelbækvej Øst

Generalforsamling 10-09-2021

Fællesarealet: forslag til generalforsamlingen 10.09.2021 (A blev vedtaget)

Vores legeplads trænger desværre til en grundig opstramning, men vi falder ind under reglerne for offentlige legepladser, og så er der meget, der skal overholdes. Blandt andet godkendelse af legeredskaberne og det rigtige faldunderlag. Det er derfor nærmest umuligt selv at lave en legeplads, og der er flere firmaer, der påtager sig opgaven. Det er dog meget dyrt. Derfor er det en relevant diskussion, om vi overhovedet skal have en legeplads, hvor meget den må koste, og om vi kan bruge arealet til noget andet.

Bestyrelsen stiller følgende forslag til generalforsamlingen 10.09.2021:

Generalforsamlingen bedes stemme på et af følgende:

  1. Bestyrelsen får fuldmagt til at arbejde videre med en opgradering af legepladsen ud fra et budget på maksimalt 190.000 kr. Samtidig sættes det årlige kontingent til foreningen op fra 1.000 kr. til 1.200 kr.
  2. Legepladsen fornyes ikke nu. Den nuværende legeplads fortsætter så længe den er forsvarlig. Kontingentet ændres ikke
  3. Legepladsen fortsætter som nu, men tilføjes udendørs motionsredskaber, som maksimalt koster i alt 60.000 kr. Kontingentet ændres ikke

Hvad koster en legeplads?

Vi har talt med flere firmaer og mest med Indu fra Strandby, der er specialist i legepladser. De har givet os et tilbud på 172.000 kr., men markedet skal undersøges yderligere. I Indus tilbud beholder vi den nuværende rutsjebane, legehuset og basketbanen. Vi får et nyt område på 9,5 meter gange 15 meter, som dækker det meste af den øvrige legeplads. Der bliver et gyngestativ, og et legetårn som vist nedenfor. Redskaberne kan skiftes ud, men reglerne kræver rigtig meget faldsand til siderne, så der er ikke plads til meget. Det viste er som nævnt kun et eksempel.

Har vi råd?

Lige nu står der 314.000 kr. på vores bankkonti. De seneste år har vi løbende sparet op

                           Resultat                              

2014                  + 29.893

2015                  + 41.725  

2016                  + 36.736

2017                  + 32.630

2018                  + 18.904

2019                  + 11.877

2020                  –    9.408

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

I 2019 og 2020 har vi betalt 25.750 kr. mindre ind i kontingent. Resultatet 2020 er påvirket af engangsudgifter til træfældning og nye brosten.

Kontingentstigningen på 200 kr. giver 10.300 kr. om året. Legepladsen er så betalt om 17 år. Den skal nok repareres inden da, men vi har jo også egenkapital nu. I tilbuddet fra Indu er der inkluderet en 7-årig vedligeholdelsesaftale.

Har vi et alternativ?

Vi kan fortsætte som nu og købe et legeredskab ad gangen. Det bliver nok dyrere, hvis sikkerhedskravene skal overholdes. Vi kan jo også udfase legepladsen, efterhånden som de eksisterende redskaber bliver dårlige. Der står ikke noget i vores vedtægter om, at der skal være en legeplads. Flere af legepladserne omkring os er i de senere år udfaset eller nedlagt. For eksempel i lommen bag Skelbækvej 56, lommen bag H. C. Andersensvej 20 og lommen bag Eventyrparken 26. Det er alle kvarterer, der ligner vores i beboersammensætning.

Motionsredskaber

I stedet for en ny legeplads, kunne vi beholde den nuværende og opgradere den med udendørs motionsredskaber. På den måde vil medlemmer, der ikke har børn, få glæde af fællesarealerne. Legepladsen kan således bruges til flere ting på en gang, og det passer godt med den nuværende beboersammensætning. Motionsredskaberne kan selvfølgelig også bruges af børn.

I bestyrelsen er vi ikke afklarede i spørgsmålet. Derfor spørger vi nu generalforsamlingen.