Referat af Bestyrelsesmøde mandag d. 22. august 2011

Tilstede:
Ole Mejlgaard, Lars Svendsen, Henrik Røn, Helle Nielsen, Lars Horne

 1. Stamvejen:
  Ole Mejlgaard retter henvendelse til Hjørring Kommune om at få renset/tømt vejristerne langs stamvejen, så vi kan nå dette inden vinteren.
 2. Fibernet:
  Bestyrelsen vil holde øje med at Bredbånd Nord får etableret området i fin stand igen, efter at de her i september og oktober graver de nye fibernet i jorden.
  Bestyrelsen checker op på dette i oktober.
 3. Arbejdsdagen:
  Næste arbejdsdag er Torsdag d. 8. september kl. 17.00 – 20.30.
  Opgaver som skal udføres:
  Rep. af vippedyret på store legeplads.
  Rep. af håndtaget til døren ind til legehuset.
  Nye hæk skal afluses og klippes.
  Klippe hæk på store legeplads.
  Stamvejen skal luges.
  Lars Svendsen sørger for øl/sodavand.
  Helle Nielsen sørger for pølser, brød, grill osv.
  Lars Svendsen sørger for indkaldelse til alle medlemmer.
 4. Okonomi:
  Alle har betalt.
 5. Eventuelt:
  Bestyrelsen vil igen rette henvendelse til kommunen om at få etableret lys på stien som går fra Skelbækvej over mod Idræts Alle´ og mod Vendia hallen/Vandhuset.
  Vi vil ligeledes prøve at få kommunen til at asfaltere denne sti.

Referant: Lars Horne