Bestyrelsesmøde 11.maj 2023

Referat fra bestyrelsesmøde fredag 31.marts 2023

Til stede var: Joan (nr 17),  Brian (nr. 49), Sabina (nr.63) og Rikke (nr.107). Kirsten (nr 71) havde meldt afbud

  1. Siden sidst:

Stien til legepladsen fra nr 19 er lavet. Der er ligeledes udført brolægningsarbejde ved 3 stikveje.

Alle borde-bænke sæt skulle nu være istandsat.

Kommunen har meddelt, at der ikke kan gøres mere ved vandet ved  og på grusstien for enden af Skelbækvej. Men de vil se på om vandet gør, at træerne ved stien er i risiko for at vælte ind over stien.

  • Affaldsspande – bestyrelsen drøftede problemet med at affaldsspandene i området stadig bliver alt for flittigt brugt at hundeejere. Vi er selv ansvarlig for at tømme affaldsspandene. Det vil være rart for alle, at man kun bruger dem til egentligt affald og tager sine hundeposer med hjem, også af hensyn til de omkringliggende naboer, da ”duften” fra hundeposerne er meget gennemtrængende, særligt i varmen.
  • Pjece til naboer – der arbejdes stadig videre med denne.

Datoer værd at huske:

Næste møde er tidligere sat til torsdag den 7.september 2023 kl 19 hos Sabina

Generalforsamling er fastsat til 21.marts 2024. Foreningen er vært med et lækkert måltid inden generalforsamlingen. Spisning stater kl. 18 😊