Bestyrelsesmøde 7.september 2023

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 7.september 2023

Til stede var: Joan (nr 17), Brian (nr. 49), Sabina (nr.63) og Rikke (nr.107). Kirsten (nr 71) meldt afbud

  1. Siden sidst:

Der arbejdes videre med pjecen til nye medarbejdere. Til næste møde skal alle have forslag til ændringer.

Der tages kontakt til entreprenør omkring brolægningsarbejdet ved de tre stikveje.

  • Vedtægter

Bestyrelsen arbejder med at se alle vedtægter igennem. Ideen er at der måske kan arbejdes med en opdatering/modernisering af vedtægterne.

Næste bestyrelsesmøde er 29.januar 2024