Bestyrelsesmøde onsdag 3.januar 2024

Bestyrelses skulle have mødtes 29.januar men dette blev ændret til 3.januar

  1. Siden sidst: Der er lavet delvise reparationer af brostensarbejdet, der tidligere er lavet.
  2. Velkomstpjecen: Indholdet i velkomstpjecen blev diskuteret og skal nu rettes til
  3. Generalforsamling: HUSK datoen 21.marts 2024 hvor vi afholder generalforsamlingen.
  4. Snerydning: Årsabonnement vs. betaling af hver enkelt snerydning blev diskuteret. Dette kunne vi godt tænke os at diskutere på generalforsamlingen.
  5. Vedtægter: Vedtægterne blev gennemgået og der arbejdes med at opdatere sproget, så dette er klart til afstemning ved generalforsamlingen. Dette vil fremgå af indkaldelsen.
  6. Diverse: Fælleslokalet til generalforsamlingen og problemer med standarden blev behandlet