Bestyrelsesmøde 27. september 2022

Tilstede: Rikke, Joan, Lars og Kirsten

Afbud fra John

• Vi snakkede om Oles skriv til forvaltningen om vores bekymring med trafikken på Tørholmsvej, når der lukkes til Spangkærvej.. Vi sendte det lige efter generalforsamlingen (som inspiration) til Rudolf Steiner og Eventyrhuset, men ved ikke om de har sendt noget tilsvarende til kommunen.

• Fællesforeningen har haft møde om trimning af træer. Trimningen er igen foretaget af B.B Haveservice

• Vi blev enige om at nedlægge vores mailadresse. Den bliver alligevel aldrig brugt

• En beboer har fået vejbelægningen ødelagt efter legepladsen er blevet lavet. Bestyrelsen finder snarest en ordning på det.

• Brostenene på hjørnerne trænger til en forstærkning. Bestyrelsen tager kontakt til et firma som kan hjælpe her.

• Bestyrelsen tager en runde i kvarteret for at finde ud af om der er nogle problemer med fortovene. I må gerne henvende jer, hvis I ved der er defekte fortove

HUSK: Generalforsamling den 24. marts 2023 i lokalet ved Ungdomsboligerne. I hører nærmere når vi nærmere os datoen.

Referent: Kirsten