Referat af bestyrelsesmøde d. 4. marts 2010

Tilstede: Ole Mejlgaard, Henrik Røn, Lars Svendsen, Lars Horne

Vedr. generalforsamlingen:
På valg er vore 2 suppleanter, Allan Sørensen og Carsten Nielsen som begge er villige til genvalg.
Revisorerne Poul Jensen og Klaus Christensen er begge villige til genvalg.
I bestyrelsen er følgende på valg: Ole Mejlgaard, Helle Nielsen og Lars Horne. De er alle villige til genvalg.

Vedr. belysning på alle stikveje:
Vi har fået et tilbud fra ENV gående på at få udskiftet alle lyskilder i vore lysstandere.
Vi besluttede at sige ja tak til dette tilbud, så alle standere udskiftes til lavenergi pærer.
ENV har regnet ud, at denne investering vil være tilbagebetalt efter ca. 1,7 år.
Herefter vil vores årlige besparelse på strøm være ca. 8.600,-

Vedr. glatførebekæmpelse:
Vi besluttede at bestille en gang strøning med sand allerede imorgen fredag, da der er meget
glat på vejene.

Referant: Lars Horne