Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. maj 2006

Tilstede: Brian Brandt – John Nørhave – Helle Nielsen – Ole Mejlgaard – Lars Horne

Fmd. Brian Brandt bød velkommen til Ole Fink Mejlgaard som er nyvalgt til bestyrelsen, og derfor
deltog på sit første bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Fmd.: Brian Brandt
Kasserer: John Nørhave
Sekretær: Lars Horne Sørensen
Medl. af Fællesforeningen: Helle Nielsen
Menig medl. af bestyrelsen: Ole Fink Mejlgaard

Brian Brandt orienterede fra Fællesforeningens sidste møde:
Arbejdet fra efteråret 2005 med rydning af træer på fællesarealerne, fortsætter her i

  1. Arbejdet i 2006 vil blive bogført regnskabet for 2006.

Man havde drøftet opsætning af høm-høm stativer, hvor der er poser i. Der er endnu ingen
løsning på dette.

Bestyrelsen gennemgik referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

Vedr. årets arbejdsdag:
Der blev snakket om hvad vi kan gøre på legepladsen for de kr. 40.000,- der er afsat på
budgettet.
Ole Mejlgaard tager kontakt til et af de firmaer vi har modtaget brochure fra.

Indkøb af div. pølser – brød – øl – sodavand osv. John Nørhave og Lars Horne tager sig af dette.

Bestilling af hoppepude: John Nørhave.

Bestilling af popcornmaskine: John Nørhave

Bestyrelsen går en runde i området Tirsdag d. 23. maj kl. 19.00 for at se på hvilke opgaver
vi skal have løst på arbejdsdagen.
Man mødes på den store legeplads.

Årets bestyrelsesmøder fastsættes d. 23. maj.

Referant: Lars Horne Sørensen