Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. nov. 2006

Tilstede: Brian Brandt, Ole Mejlgaard, Helle Nielsen, John Nørhave, Lars Horne Sørensen

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en beboer på vejen vedr. fældning af ammetræerne
på området øst for Skelbækvej.
Beslutningen om at fælde disse træer skal endeligt tages af fællesforeningen, hvilket betyder at bestyrelsen sender sagen videre til fællesforeningen.
Helle Nielsen tager sagen op på næste møde i fællesforeningen.

Bestyrelsen gennemgik forrige mødes referat:

Økonomi:
John Nørhave gennemgik foreningens aktuelle økonomi, som viser at vi kører efter vores fastsatte budget.
Der er ikke restancer på kontingentet.

Ny Grundejerforening på H.C.Andersensvej:
En ræpresentant fra den nye grundejerforening på H.C.Andersensvej har kontaktet Brian Brandt.
De har spurgt til ideer til deres nye forening, om hvordan vi driver vores forening osv. så de kan stå bedre rustet til at starte deres nye forening op.

På baggrund af vores samtale med H.C.Andersensvej vil vi nu tage kontakt til kommunen for at få klarlagt reglerne omkring betaling af strøm til gadebelysning.
Noget tyder på, at reglerne er vidt forskellige på dette område fra grundejerforening til grundejerforening. Ole Mejlgaard følger op på dette.

Vi vil også tage kontakt til kommunen vedr. fortovet på stamvejen. Flere steder trænger fortovet til at blive renoveret, da fliserne ligger med meget stor niveau-forskel. Flere steder er det direkte farligt, da man kan risikere at falde i fliserne. Flere fliser ligger og vipper når de betrædes.
Ole Mejlgaard følger op på dette.

Vedr. snerydning:
Vi drøftede den forestående vinter mht. snerydning.
Skal vi købe et abbonnement hvor et firma rydder efter behov i vintermånederne. Eller skal vi ringe efter snerydning fra gang til gang.
Helle Nielsen undersøger priserne på de forskellige muligheder, med henblik på om vi skal ændre proceduren som den er nu.
Vi har et evt. nyt forslag klar til generalforsamlingen i marts.
Indtil da, er det John Nørhave som vurderer om morgenen om der skal snerydning til de respektive dage.

Hold området rent og pænt:
Vi opfordrer alle der færdes i og omkring vores fællesområder til at holde områderne rent for hunde høm-hømmer og cigaret skod.

Generalforsamlingen 2007:
Generalforsamlingen 2007 er fastsat til d. 19. marts.
Vi skal have fundet et emne til bestyrelsen, da Brian Brandt ønsker at udtræde efter en lang årrække i bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsemøde er fastsat til mandag d. 22. januar 2007 eller mandag d. 29. januar 2007 hos John Nørhave.
Ole Mejlgaard vender tilbage med den endelige dato.

Referant: Lars Horne Sørensen