Bestyrelsesmøde 16. november 2015

Grøften til Tøtmosen skal renses op – det overlader vi trygt til kommunen, og forventer at der ryddes pænt op efter arbejdet. Træer for enden af Skelbækvej kunne trænge til at blive tyndet ud. Henrik og Lars har holdt møde med Bøje Klit om udbedring af vejen og opsætning af nyt legehus. Henrik finder ud af mål på huset, så vi kan vende tilbage til Bøje. Helle kontakter Bøje for at afklare aftalen omkring sne rydning. Lars oplyser at budgettet holdes – so far. Velkomst til nye naboer – skal vi gøre noget ? Vi besluttede at det skal vi. En lille blomst + velkomst brochurer + vedtægter og præsentation af bestyrelsen. (Ole laver et udkast til brochuren) Vi besluttede at afholde et “medlemsmøde” om forebyggelse af tyveri med oplæg fra en politimand. Næste møde er den 28/1 2016 inden medlemsmødet, hvor vi vender det praktiske m.m. omkring generalforsamlingen.