Bestyrelsesmøde 19. januar 2021

Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Skelbækvej Øst 19. januar 2021


Deltagere: Lars Nygaard Svendsen, Helle B. Nielsen, John Vangsted og Ole Fink Mejlgaard
Fraværende: Joan Hauberg (bøwl med onlineforbindelse)
Dagsorden:
1: Siden sidst
2: Legeplads – eller noget helt andet?
3: Ny hjemmeside – hvem skal styre den?

 1. Regnskab og budget
 2. Generalforsamling – hvad gør vi?
  Referat:
  1: På grund af coronasituationen gennemførte vi bestyrelsesmødet online via Google Meet. Det fungerede
  nogenlunde Siden vores seneste møde kan vi konstatere enkelte forandringer i området. Der er blevet
  fældet træer i et område ved det store, fælles græsareal nær andelsboligerne. Det er løst fint. Der er blevet
  opsat effektiv vejspærring ved brandvejen ned mod firmasport, hvor en metalstolpe i vejen nu er suppleret
  med to kampesten. Hegnet ind til ”busklandet” er bristet – kontakt til kommunen desangående (Ole Fink)
  Kommunen har fixet kloakproblemer i lommen ved nr. 27-41, og arbejdet med at udbedre/forstærke to
  hjørner i området, der havde taget skade af biltrafik, er blevet endeligt løst.
  Vi kan også konstatere, at kommunen har lyttet til os vedr. huller i de tre bumpchikaner på stamvejen. Det
  er løst med ny asfalt i hullerne. Vi giver point for den tekniske udførelse – ikke den kunstneriske.
  En af de andre grundejerforeninger i området er kommet med et gennemarbejdet forslag til, hvordan vi
  som kvarter i regi af Foreningen Fællesarealerne kan øge kvarterets biodiversitet – primært på det store
  græsareal mellem Skelbækvej og Tøtmosen. Bestyrelsen er enige om, at vi bør være åbne for det. Der er
  mange spændende tanker.
  2: Vi har fået et tilbud på ca. 175.000 kr. for anlæg af ny legeplads der, hvor vi nu har en. Tilbuddet dækker
  anlæggelse i henhold til gældende lovgivning samt vedligehold i syv år. I bestyrelsen er vi enige om, at vi
  har et ansvar for at vedligeholde kvarteret og sikre, at det fortsat holder højt niveau, er rart at være i og
  interessant at bosætte sig i. Vi er til gengæld splittede i tanken om, hvordan vi gør det bedst. Bestyrelsen
  ønsker at inddrage generalforsamlingen i den diskussion.
  3: Vi er på vej med ny hjemmeside til grundejerforeningen. Den kommer til at indeholde bl.a. referater, info
  om bestyrelse, vedtægter. Men vi agter at fastholde vores Facebookgruppe som det sted, hvor debatten for
  området kan leve.
  4: Kasserer Lars Svendsen fremlagde det første underskud i de 10-12 år, han med stor omhu og dygtighed
  har styret foreningens finanser. Tre større regninger til håndværksbistand i årets løb udløser underskuddet,
  som er på knap 10.000 kr. Budgettet for det kommende år er ikke udarbejdet endnu på grund af vores
  diskussion om evt. udgifter til ny/opdateret legeplads
  5: Vores vedtægter foreskriver, at vi skal afholde den årlige generalforsamling i marts. Det tror vi ikke på, at
  coronasituationen tillader. Vi satser på, at muligheden er der i maj – evt. afholdt udendørs. Det bliver I alle
  orienteret om.
  6: Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 24. marts.