Generalforsamling 14. marts 2018

Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Skelbækvej Øst 14. marts 2018


Henrik Rønn blev valgt som dirigent


Ole aflagde bestyrelsens beretning.
Sidste års GF på en fredag var en stor succes, og denne skulle have været gentaget, men af
forskellige årsager blev det en helt almindelig onsdag. Fremmødet var ikke så stort som sidste år,
men dejligt at se de fremmødte.
Vi har haft et travlt år – se vedlagte beretning.
Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev fremlagt af kassereren.
Det viste et pænt overskud, som måske kan give anledning til en senere kontingentnedgang.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet viste også et lille overskud. Det blev godkendt.

Valg
Tre bestyrelsens medlemmer er på valg: Ole, Helle og Joan. Alle modtager genvalg – og blev valgt.
Suppleanter: Henrik Rønn og Annemarie Jensen blev valgt.
Revisorer: Klaus og Poul Jensen er genvalgt.
Indkomne forslag – ingen


Eventuelt: – herunder en snak om at sidste års generalforsamling, som alle synes var hyggelig, og
alle fandt det også fremadrettet OK at slå den sammen med noget socialt.
Det foreslås derfor, at bestyrelsen melder en dato ud for næste års generalforsamling allerede efter
førstkommende bestyrelsesmøde, så den kan planlægges i god tid.
Snak om arbejdsdage.. dels vores egne og evt. en fælles arbejdsdag sammen med Foreningen
Fællesarealerne. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med dette. Evt. med en fast dag om
året, som også oplyses til de øvrige foreninger.
Snak om forskønnelse af området… herunder taltes der om, at rabatten mellem vejbelægningen og
fortov er blevet højt. Det foreslås udjævnet.
Det blev ligeledes omtalt, at fortovsfliserne på stamvejen trænger til et grundigt eftersyn.
Bestyrelsen arbejder videre med det foreslåede – og skriver til kommunen om de ujævne fliser.

55 husstande – heraf ni repræsenteret i aften