Generalforsamling 31.03.2022

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen den 31. Marts 2022

Dirigent: Ole Nørmark blev foreslået og valgt

Bestyrelsens beretning: Ole aflagde bestyrelsens beretning, som fortalte om den nylig renoverede legeplads og tiden i øvrigt siden den forsinkede generalforsamling i september.

Lars forelagde foreningens regnskab, hvoraf kan læses, at vi går ud af året med et underskud. Det skyldes primært forsinkede betalinger til beskæring af træer, og græsslåning i fællesskab med de øvrige grundejerforeninger… faktisk opkrævning for tre år på en gang, og en lidt dyrere generalforsamling sidst med ølsmagning.

Lars gennemgik budget for det kommende år.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – valgt blev: Kirsten Larsen nr. 71, som afløste Helle, da hun trådte tilbage i efteråret og tillige Rikke Bom fra nr. 107 og Joan fra nr. 17. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde den 11. april 2022.

Valg af 2 suppleanter – 1. suppleant blev Aage og 2. suppleant blev Merete.

Valg af revisorer: Klaus og Poul havde givet tilsagn om at fortsætte og blev genvalgt.

Indkomne forslag – Et forslag fra Bent og Doris om fornyelse af træ på vores borde og bænke sæt + noget forplantning blev behandlet og vedtaget med enstemmighed.

Eventuelt – her takkede foreningen Ole fo hans mangeårige ville og engagement som formand. Og der blev opfordret til at vi i foreningen tog initiativ til et venskabs arrangement, hvis vi får ukrainske naboer.

For referatet – Joan Hauberg