Generalforsamling 6. september 2020

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling søndag den 6. September 2020

Generalforsamlingen blev afholdt – som bebudet forsinket – og under åben himmel på grund af den aktuelle corona situation. Det var med kaffe, brød og under uformelle former.Ole aflagde bestyrelsens beretning, og fortalte om mødeaktivitet i bestyrelsen og nyheder siden sidst;

🍀store træer er blevet fældet på foreningens fællesarealer

🍀 Der arbejdes videre med en opdateret udgave af foreningens hjemmeside

🍀vores forening råder nu over en hjertestarter og gode naboer er uddannet til at yde livgivende førstehjælp som “hjerteløbere”

🍀 der er udbygningsplaner i vores ende af byen med både ældre boliger, måske adgang til dagligvare indkøb og en ekstra “bid” Tørholmsvej, hvis kommunen får råd🍀

Lars fremlagde et sundt regnskab med “penge på kistebunden”’og endda et overskud på knap 12.000 kr. på trods af en nedsættelse i medlems kontingentet sidste år. Et budget er der også udarbejdet for næste år, og måske skal der bruges lidt af formuen, hvis der skal føres gode forslag ud i livet.Det var en god snak om, at den store legeplads er et aktiv for beboere – nuværende og kommende, men den trænger til en grundig renovering. Et tilbud alene på en ny vippe viste sig at være en stor udskrivning på tæt ved 30.000 kr. . Derfor fik bestyrelsen til opgave at indhente tilbud på en fornyet legeplads (måske en med vedligeholdelses abonnement) og dertil kunne vi måske være heldige at finde fondsmidler til forskønnelsen.

Der blev også bemærket at de bump, der findes på indfaldsvejen er lige lovligt udfordrende … hvorfor vi retter henvendelse til kommunen om dette og de meget variable højder på fortovsfliserne.

En nabo spurgte til brug af Facebook gruppen for evt. “salg/bytte” eller muligheden for at efterlyse ting til låns. – Alle var enige om, at jo mere vi bruger gruppen, jo mere levende er den – så kom frisk.

Valghandlingen var også overstået let, da Ole og Joan modtog genvalg for to år og både revisorerne Klaus og Poul og suppleanterne Mogens og Anne Marie også tilkendegav at ville tage en tørn mere.

Herefter overgik vi til at overstå lidt praktisk. Maling af legehus er udsat, da de sidste dages regn havde gjort træværket for vådt. Men vippe stativet blev hugget op, en gynge fik frisk ophæng, der blev luget på basket arealet og nyt basket mål blev sat op. Senere følger nye brædder på borde / bænkene og vi har obs på et par yderligere udbedringer.

Bestyrelsen vil konstituere sig og tage fat på de stillede opgaver, når vi ses i slutningen af september. Det vil I helt sikkert høre mere om. Således referat fra en “generalforsamling light” men med stor tak til alle fremmødte for engagement og bidrag til dejligt samvær og udførelse af de stillede opgaver 😃👍🏼

Referent: Joan Hauberg.