Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. august 2012

Tilstede: Ole Mejlgaard, Henrik Røn, Lars Svendsen, Helle Nielsen og Lars Horne

 1. Nye regler for snerydning:
  7 parceller i vores Grundejerforening, som har grund ud mod Tørholmsvej, har modtaget et brev fra kommunen hvori de gøres opmærksom på at de skal overtage pligten til at sørge for snerydning på fortovet ud mod Tørholmsvej.
  Vi drøftede dette og vil derfor gøre opmærksom på, at man med denne overtagelse af snerydning samtidig også har ansvaret og erstatningspligt hvis der opstår faldulykker som følge af, at der ikke er ryddet sne.
  Grundejerforeningen går ikke yderligere ind i denne sag.
 2. Arbejdsdag Torsdag d. 13. september.
  Arbejdsdagen er fra kl. 17.00 – senest kl. 21.00.
  Vi mødes alle som sædvanligt på legepladsen.
  Bestyrelsen gennemgik de opgaver som skal løses denne dag.
  Henrik Røn undersøger mulighederne for at indkøbe nye gynger.
  Helle Nielsen sørger for mad (Pizza)
  Lars Svendsen sørger for øl/sodavand.
  Lars Svendsen sørger for indkaldelse til alle.
 3. Fællesforeningen/Fællesarealer.
  På fællesarealerne på stierne mod Tøtmosen er der mange stamtræer som oprindelig blev sat for at skærme mod de træer som skulle vokse op i området.
  Træerne er efterhånden vokset op, og ammetræerne burde nu fældes.
  Vi undersøger hvem som på nuværende tidspunkt sidder i bestyrelsen for fællesforeningen og hvem som er formand, så vi kan undersøge om vi ikke skulle sætte et beløb af til at få disse ammetræer fældet.

Referant: Lars Horne