Referat af Bestyrelsesmøde d. 31. Januar 2011

Tilstede: Lars Svendsen, Ole Mejlgaard, Henrik Røn, Lars Horne

Regnskabet:
Lars Svendsen gennemgik regnskabet for 2010.
Regnskabet viser et større underskud hvilket skyldes en række ekstraordinære udgifter, hvoraf
mange af dem er en investering i fremtiden.
Lars fremlagde endvidere en oversigt over foreningens drift beregnet på “normale” udgifter.
Denne oversigt viser, at vi med de indtægter vi har nu og de udgifter som er i foreningen på et ganske normalt år udviser et underskud.
På baggrund af denne oversigt vil bestyrelsen fremlægge en gontingent stigning til generalforsamlingen.
dette beløb er ikke til dækning af ekstra snerydning, men udelukkende til dækning af den almindelige drift i foreningen.
Det er meget glædeligt, at vi allerede nu kan se en meget klar besparelse på strøm til gadebelysning efter vores investering i nye strømkilder og strømbesparende pærer.

Generalforsamling:
Årets Generalforsamling er fastsat til at være Tirsdag d. 22. marts kl. 19.30
i vendia-hallen.
Vi snakkede om hvad vi har fået lavet i foreningen i løbet af året osv.

Arbejdsdage:
Forårets arbejdsdag blev fastsat til at være Tirsdag d. 17. Maj kl. 17.00 – senest kl. 21.00
Efterårets arbejdsdag blev fastsat til Torsdag d. 8. September kl. 17.00 – senest kl. 21.00

Referant: Lars Horne